11
01

Talentdeling in de praktijk : Limburgse pool van vrachtwagenchauffeurs een feit!

Martine Beyers

Er zijn zo van die dagen …

Er zijn zo van die dagen dat je opgelucht ademhaalt en bij jezelf denkt; ik ben zo zot nog niet ☺

Talentdeling of pooling

Een zot idee? Ik geloof dat talentdeling of pooling hét antwoord is op de stijgende flexibiliteitsbehoefte van organisaties, dat het dé manier is om de stap te zetten van baanzekerheid naar organisatie-overschrijdende loopbaanzekerheid, dat het hét kader creëert om mobiliteit te laten ontstaan van mensen die al veel te lang in hun gouden kooi zitten. Talentdeling of pooling tussen werkgevers leidt tot een verhoogde inzetbaarheid, bijkomende competentie-ontwikkeling, werkbaar werk en duurzame en alternatieve loopbaanpaden voor medewerkers. In mijn visie worden de bedrijven de uitzendkantoren van de toekomst. Zij doen aan collegiale in-en uitleen en creëren op deze manier de veiligheid waarin mensen kunnen en willen bewegen niet met het oog op een vaste job, maar met het oog op een zekere loopbaan, inkomenszekerheid en maximale inzet van hun talent en competentie-ontwikkeling, inderdaad organisatie-overschrijdend.

De praktijktoets : Vier Limburgse bedrijven richten pool voor Transport en Logistiek op

En vandaag toont de praktijk opnieuw dat er draagvlak is voor pooling en meer nog dat het een oplossing is voor uitdagingen van vandaag en morgen. De VZW Limburgse pool voor Transport en Logistiek is een feit. Vier Limburgse transportbedrijven, Alders Transport, TDL Group, Transport Lux en MTL hebben de krachten gebundeld en zullen vrachtwagenchauffeurs gaan poolen via een werkgeversgroepering. Een mijlpaal voor Limburg, Vlaanderen en de transportsector.

De pool van vrachtwagenchauffeurs creëert nieuwe oplossingen voor uitdagingen vandaan en morgen

De pool geeft vorm aan flexicurity. Enerzijds vangt ze de pieken en dalen op van de leden, transportbedrijven, en anderzijds creëert ze duurzame tewerkstelling voor de poolchauffeurs. Ook creëert de pool nieuwe instroom in een arbeidsmarkt met een structureel tekort aan vrachtwagenchauffeurs. De pool zoekt geen chauffeurs, maar leidt zelf chauffeurs op. Via een algemene opleiding (van B-rijbewijs naar C of CE-rijbewijs) en een specifiek leer-werktraject (op maat van de leden) creëert de pool nieuwe kansen en de mogelijkheid tot een brede ervaring en competentie-ontwikkeling voor jongeren en minder ervaren chauffeurs. En last but not least creëert de pool nieuwe mogelijkheden om in te gaan op een stijgende vraag naar deeltijds werken van de ouder wordende chauffeurs. De gemiddelde leeftijd van de chauffeur bedraagt immers 54 jaar. Werk maken van werkbaar werk is makkelijker als je dit organisatie-overschrijdend aanpakt.

De pionier geprezen

We mogen fier zijn, zei Pascal Vranken, voorzitter van het Logistiek Platform Limburg. Laat het anderen inspireren, zei Kris Peeters. Het doet deugd. Stiekem voel ik me dan toch aangesproken en sterkt het me om door te gaan. Om die early believers op te zoeken en mee te nemen op een pad waarin wordt afgeweken van de begane paden en waarin nieuwe kaders worden gecreëerd voor werkgevers en werknemers met een win-win en een positieve impact op de maatschappij.

Dankuwel

Mijn bijzondere dank aan Tri-Vizor, een ongelooflijk fijne partij om mee samen te werken, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg  (POM Limburg) / Logistiek Platform Limburg onze opdrachtgever, voor het vertrouwen, het optimisme en het geloof, de Werkgevers Transportbedrijven voor het pionieren, de moed om hier als early adopter in te stappen en hun daadkracht naar effectieve realisatie, de Werknemersorganisaties en de Werkgeversorganisaties voor het overleg en hun steun en alle wijze raad van experten en academici.

Nu de stap naar verdere implementatie samen met Edco Assist, de nieuwe coördinator van de pool.

Meer weten? Zie link vier-limburgse-bedrijven-richten-logistieke-pool-op

Persbericht