11
01
Leve de pioniers! De werkgeversgroepering kent zijn eerste toepassing in de profit-sector en de wetgeving rond de werkgeversgroepering wordt tegelijkertijd versoepeld. De overheid meent het en zet actief in op wendbaar en werkbaar werk. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat het geen dode letter blijft. Hoe visie zich vertaalt in mooie praktijkvoorbeelden.

Lees meer