29
09
Zou jij als directeur, HR-manager, leidinggevende, … in jouw organisatie de structuur durven omgooien, op weg naar een vernieuwend organisatiemodel, met betrokken medewerkers? Wat zijn de valkuilen en welke obstakels moet je gaandeweg overwinnen? Welke randvoorwaarden mag je niet over het hoofd zien en welke signalen mag je niet negeren?

Lees meer
16
06
De kracht van wetenschappelijk onderzoek is nogmaals gebleken. Het is een moment van reflectie en de basis voor het bouwen van een effectief beleid en het nemen van de juiste maatregelen binnen organisaties. Belangrijke vraag die hier rijst is “hoe zorgen we voor een maximale doorstroom van deze kennis naar de praktijk?” Mogelijks is het verspreiden van een blogbericht een eerste stap ☺

Lees meer
23
04
Het Centre for Career Research (CCR) van het Steunpunt WSE deed de afgelopen vier jaar uitgebreid onderzoek naar loopbanen. Employability, hertewerkstelling en de eindeloopbaan stonden daarin centraal. Op deze studiedag, donderdag 11 juni in Antwerpen, wordt een overzicht gegeven van de resultaten en wordt dit verder aangevuld met inzichten uit verwant loopbaanonderzoek. Ook wordt een blik geworpen op de toekomst van loopbanen en loopbaanonderzoek in Vlaanderen en Europa. Toegang voor deze studiedag is gratis, maar registratie is verplicht. U kan zich hier inschrijven.

Lees meer
02
04

Is soft HR achterhaald?

Martine Beyers
Of hoe zacht, hard kan zijn. Binnen human resources management wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen de ‘softe’ en de ‘harde’ kant. De harde kant gaat over lonen, meetbare prestaties en productiviteit. Prestaties van werknemers moeten gemeten worden en staan vrijwel uitsluitend in dienst van de strategische doelstellingen en de winst van het bedrijf. De zachte kant is deze waarin de mens en het sociale centraal staan. Hoe langer hoe meer zien we bewijzen ontstaan dat de ‘softe’ kant niet langer als zodanig kan beschouwd worden en een investering in de zachte, menselijke kant van de organisatie loont omdat het harde, meetbare resultaten oplevert.

Lees meer
31
03
Hierbij een aantal inzichten zoals ik ze afgelopen vrijdag gedeeld heb op het event loopbaanmobiliteit georganiseerd door Tabor, Artevelde Hogeschool en SPK. Onderaan vind je alvast de presentatie die ik heb gebruikt.

Lees meer
06
03
Op zoek naar ideeën om de doorstroom binnen je organisatie te bevorderen en je mobiliteitsbeleid een impuls te geven? Aangevuld met ambitie om mensen in jouw organisatie meer ruimte te geven om te doen wat ze moeten, kunnen en willen doen? Om te zijn wie ze zijn? De wens om samenwerking tussen organisaties als hefboom in te zetten en zo competenties sneller te ontwikkelen en het potentieel van mensen meer en beter in te zetten? Wees erbij op 27 maart! Ontdek inspirerende gedachten en praktijken, genereer mee en krijg een antwoord op (bijna al) je vragen.

Lees meer
13
10
Ondernemingen moeten hun organisatiecultuur aanpassen, anders omgaan met werknemers en nieuwe samenwerkingsverbanden opzetten. Want dat is de enige manier om te overleven in een wereld die razendsnel verandert. Dat zegt Saskia Van Uffelen, CEO van Ericsson Belux.

Lees meer
09
05
De voorbije dagen trok co-sourcing of talentdeling, met name voor 50-plussers, de aandacht in de pers. Als pionier in het creëren van een nieuwe wereld van werk waar flexibele samenwerkingsvormen en gedeeld werkgeverschap tot gelukkigere werknemers en performantere bedrijven leiden, onderschrijft Enkira dit streven naar nieuwe arbeidsvormen die zowel werkgevers als werknemers versterken.

Lees meer