20
01

Limburgse transportbedrijven gaan vrachtwagenchauffeurs delen om piekperiodes op te vangen

Martine Beyers

Enkira, in samenwerking met Tri-Vizor, werkt aan de operationalisering van dit poolconcept. Een uitdaging, maar vooral een vernieuwend en boeiend traject!

Door het flexibel inzetten van personeel bij verschillende bedrijven kan er een betere afstemming gebeuren van vraag en aanbod op de Limburgse arbeidsmarkt. Het poolconcept zal in eerste instantie worden geïmplementeerd voor vrachtwagenchauffeurs, want een aantal Limburgse transportbedrijven toont sterke interesse in de mogelijkheden die dit concept biedt.

Zie hieronder meer toelichting over de intentie en gewenste doelstelling van het poolingconcept;

Studie voor het oprichten en structureren van een pool van flexibele werknemers voor transport en logistiek in Limburg

In het kader van het LSM-project (Limburg Sterk Merk) ‘Ruimte & Werk 4 Logistics’ liet POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) Limburg een studie uitvoeren voor het oprichten en structureren van een pool van flexibele werknemers voor transport en logistiek in Limburg. Het Instituut voor Arbeidsrecht van de K.U.Leuven en HIVA voerden deze studie uit en onderzochten de wenselijkheid en haalbaarheid van het uitwisselen van werknemers tussen bedrijven in de sector Transport en Logistiek.

Eigenheid van de sector Transport, Distributie en Logistiek

De sector Transport, Distributie en Logistiek is sterk onderhevig aan piekmomenten omwille van een seizoensgebonden en klantgebonden vraag. Om deze pieken op te vangen, is er een voortdurende vraag vanuit de sector naar extra en tijdelijke werknemers. Omwille van de technologische evolutie in de sector, moeten deze tijdelijke werknemers bovendien al over een behoorlijke bagage beschikken om onmiddellijk inzetbaar te zijn.

Win-Win werkgevers-werknemers

Door het oprichten van een provinciale pool voor logistieke medewerkers, die flexibel en op afroepbasis kunnen worden ingezet bij verschillende bedrijven, kan er nog beter tegemoet worden gekomen aan de flexibiliteitsbehoeften in de regio. Bedrijven die meewerken aan deze pool kunnen (opleidings)kosten besparen, aan productiviteit winnen en hun competitiviteit verhogen. Uit de studie blijkt dat de complementariteit van de flexibiliteitsbehoefte tussen de ondernemingen een sleutelrol speelt bij de oprichting van een werknemerspool. Als alle bedrijven op hetzelfde moment nood hebben aan bijkomende arbeidskrachten, ondermijnt dit uiteraard de poolwerking omdat er geen rotatie mogelijk is tussen werkgevers. Bij de uitwerking van de pool zal er daarom rekening gehouden worden met de piekperiodes van de deelnemende bedrijven. Idealiter sluiten deze periodes naadloos op elkaar aan. Dit moet ook voor voldoende draagvlak zorgen onder werkgevers om te willen samenwerken en te evolueren naar een gezamenlijke doelbepaling van de poolwerking. Een werkgever zal zijn werknemer pas delen met een andere werkgever als men elkaar vertrouwt. Daarom moeten de behoeften bij de samenwerkende bedrijven voldoende complementair zijn. In vele gevallen is continuïteit van werkkrachten binnen de pool een belangrijke voorwaarde voor werkgevers om in te stappen in de pool. Het vorm geven van de pool met het oog op een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling van werknemers is dan ook een belangrijke kritische succes factor.

Implementeren van de pool 

Op basis van de resultaten uit de studie zal POM Limburg in samenwerking met Tri-Vizor en Enkira de komende maanden de poolwerking concreet gestalte geven. In de eerste plaats gebeurt dit specifiek voor vrachtwagenchauffeurs.