Enkira mobiliseert talent binnen uw organisatie en over organisatiegrenzen heen om zo het potentieel aan talent maximaal te ontwikkelen, in te zetten en innovatie & kennisdeling te stimuleren.

Enkira speelt een voortrekkersrol in het herdenken van organisaties en lanceert talentdeling als uniek concept in België.

De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te creëren — Peter F. Drucker

De meest belangrijke bijdrage van het management in de eenentwintigste eeuw is het verhogen van de productiviteit van het kenniswerken en de kenniswerker — Peter F. Drucker

De ondernemer die de kunst verstaat om verspreide creativiteit en competenties samen te brengen, zal winnen — Karel Uyttendaele

Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het veroorzaakt heeft — Albert Einstein

Enkira mobiliseert talent voor bedrijven

Een snel wijzigende, sterk competitieve omgeving en een veranderende arbeidsmarkt stellen andere eisen aan iedere organisatie. Zo willen professionals anders aan’t werk en streven bedrijven naar meer wendbaarheid en het leveren van unieke producten en diensten.

Enkira mobiliseert talent
voor bedrijven

Enkira verbindt bedrijven die open staan voor nieuwe samen-
werkings-
vormen

Enkira creëert de
organisatie van de
toekomst

Het talent van uw medewerkers herkennen en optimaal inzetten is een belangrijk competitief voordeel en dé manier om uw medewerkers blijvend te binden en boeien. Enkira ondersteunt bedrijven hierin en gaat verder. Enkira reikt bedrijven een kader, know how en tools aan om talent te delen en gedeeld in te zetten, niet alleen binnen uw organisatie, maar ook over organisaties en sectoren heen. Doelstelling is om kennisdeling en innovatie te stimuleren en nieuwe perspectieven te creëren zowel voor professionals als bedrijven.

Neem alvast een kijkje op het Enkira online platform dat het mobiliseren van talent binnen en over organisaties faciliteert, één van onze ondersteunende tools.

Voordelen

 • Ontwikkeling van medewerkers op een
  vernieuwende manier
 • Innovaties stimuleren binnen en over organisatiegrenzen heen
 • Verhoogde productiviteit & flexibiliteit
 • Duurzame talentontwikkeling
 • Kennis uitwisselen op een niet traditionele manier
 • Blijvend binden en boeien van professionals
 • Leren on the job
 • Creëren van een flexibele, innovatieve organisatiestructuur

Enkira creëert opportuniteiten voor het talent van professionals

U wil uw talent anders inzetten, verder ontwikkelen en delen? Enkira creëert nieuwe samenwerkingsvormen en organisatievormen om uw talent optimaal in te zetten en te ontwikkelen. We willen op deze manier zuurstof creëren zowel voor kennismedewerkers als bedrijven.

U werkt in vast dienstverband

Enkira talentdeling biedt u de kans op talent-ontwikkeling en talentdeling intra en extra muros. U krijgt de mogelijkheid om inspiratie op te doen en uw talent optimaal in te zetten om zo vernieuwing en vooruitgang te creëren voor uzelf en uw organisatie.

Nu meer dan ooit kan u eigenaarschap nemen van uw loopbaan.

Ontdek de opportuniteiten

U werkt niet in vast dienstverband

U wil anders aan’t werk en uw talent inzetten op een gedeelde en flexibele manier, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Vanuit ons talentdeling concept en nieuwe organisatie- en samenwerkingsvormen ontstaan taken of projecten die flexibel kunnen ingevuld worden.

Onze aanpak

1

Intake gesprek

2

Strategische Workforce
planning & design
(as is- to be)

3

Innovatief en flexibel
organisatiemodel

4

Mobiliteitsbeleid

5

Implementatie

In onze aanpak baseren we ons op

 • Een duurzame oplossing voor uw vraag
 • Concrete ondersteunende tools
 • Onze ervaring & expertise
 • Een pragmatische aanpak
 • Wetenschappelijk onderzoek, evidence-based
  modellen en raamwerken

Enkira creëert sociale innovatie en reikt duurzame oplossingen aan voor het in beweging brengen van uw organisatie en uw mensen.

Over Enkira

Onze rol

 • Ambassadeur en pionier voor nieuwe en innovatieve manieren van werken en samenwerken die de mobiliteit van professionals binnen en over bedrijven heen verhogen
 • Expert op vlak van verandering en HR-management, maar ook op vlak van concrete toepassing van talentinzet, talentdeling en flexibel werken
 • Expert in de matching tussen professionals en bedrijven op basis van talent
 • Online ontmoetingsplaats tussen bedrijven en professionals die het mobiliseren van talent mogelijk maakt

Onze principes

 • Plezier in werk
 • Autonomie
 • Werk vanuit talent
 • Talent kent geen grenzen
 • Coöperatie
 • Verantwoordelijkheidszin

Wie kiest voor Enkira,
kiest voor talent

Talent is grenzeloos

Talent is organisatie- en sectoroverschrijdend

Werken vanuit talent maakt gelukkig

Werken vanuit talent maakt langer werken mogelijk

Wie kiest voor Enkira,
kiest voor innovatie

Innovatie ontstaat vanuit multidisciplinariteit

Enkira kiest voor het delen van talent organisatie- en sectoroverschrijdend omdat innovatie ontstaat wanneer professionals vanuit verschillende vakgebieden samenkomen

Wie kiest voor Enkira,
kiest voor een nieuwe
vorm van samenwerking

Enkira wil een nieuwe vorm van samenwerking creëren om verspreide, specialistische kennis beter te benutten en samen te voegen

Wie kiest voor Enkira,
kiest voor levenslang
leren

Leren en professionaliseren, bij voorkeur gedurende de hele loopbaan, zijn het fundament van een kenniseconomie.

Met talentdeling willen we de leermogelijkheden verruimen.

Klik hier om onze white paper te downloaden

Vul onderstaand formulier in om toegang te krijgen tot onze white paper.

Verzenden

Veel leesplezier!

Download onze white paper